HÁZIREND

Diákfeszt 2017. Közélet & Zene

 1. szeptember 1-3.

A Diákfeszt 2017. (továbbiakban: Rendezvény) helyszíne a Városliget, Napozórét (1146 Budapest, XIV. Kerület A Petőfi Csarnok Szabadtéri Színpadával szembeni füves terület két oldala, a továbbiakban: Helyszín). A Rendezvény időtartama 2017. szeptember 1-3. A Rendezvény szervezői (továbbiakban: Szervezők) önkéntes diákok; főszervezők: Békés Gáspár, Bencze Viktória, Fehér Alexandra, Tarnay Kristóf Ábel, Gyetvai Viktor

A Gytv. hatálya alá tartozó Rendezvény célja a fiatalok bevonása a közéleti kérdésekbe, és ezáltal fontos társadalmi témákra való figyelemfelhívás ennek eszközeként egy szórakoztató elemekkel tűzdelt eseményen.

 1.   A Rendezvényre történő belépés és a helyszínen való tartózkodás a Rendezvény teljes időtartama alatt ingyenes.
 2.   A Rendezvényen nem tartózkodhatnak lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült nyílt sebfelületű személyek, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.
 3.  A Rendezvény területére behozni tilos:
 4.  közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (kölönösen, de nem kizárólag szúró-, vágó-, ütőeszközt, gázsprayt, petárdát, rakétát, pirotechnikai eszközöket, fegyvert fegyverutánzatot, vagy bármilyen, a testi épséget károsító, vagy ilyennek látszó tárgyat), 8 cm-nél nagyobb vágóélű kést, rugóskést, gázsprayt, üvegtárgyat),
 5.  kábító- vagy kábító hatású szert, egyéb, a jogszabályok által tiltott tárgyakat.
 6.  2,5 literes mennyiséget meghaladó folyadékot, kereskedelmi mennyiségben ételt és dohányterméket.

A Rendezvény területre be nem vihető tárgyakat a távozásig a szervező őrzi meg.

 1.   Parkolni a kijelölt parkolóhelyeken lehet. A Rendezvény minden résztvevője köteles:
 2. Magyarország valamennyi hatályos jogszabályának betartására,
 3. a tűz- és balesetvédelmi szabályok betartására
 4. a lakosság nyugalmára ügyelni, hangoskodással és egyéb módon nyugalmukat nem zavarni,
 5.      tűz, baleset vagy viharos időjárás esetén a biztonsági személyzet útmutatásait követni, a Helyszínt haladéktalanul elhagyni,
 6.      a helyszín tisztaságára ügyelni, a Szervezők munkáját szelektív hulladékgyűjtéssel segíteni
 7.   A Rendezvény területén tilos:
 8. a helyszínen petárdát vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, közrendet sérteni,
 9. a közönségtől elzárt területen, üzemi területen tartózkodni,
 10. kábítószer fogyasztása, birtoklása, és terjesztése,
 11. a házirenddel ellentétes viselkedésre felbujtani, vagy erre utaló magatartást tanúsítani,
 12. kijelölt dohányzóhelytől eltérő területen (kiemelten a Rendezvénysátrakban, bármilyen fedett, zárt területen) dohányozni,
 13.  a Szervező írásbeli engedélye nélkül nem személyes használatra szánt kép-, hang- és videófelvételeket készíteni,
 14. a Szervező írásbeli engedélye nélkül pilóta nélküli légi járművet üzemeltetni,
 15. a Szervező írásbeli engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni
 16.  az arra kijelölt területtől eltérő területen sátorozni.
 17.   A Rendezvényre történő belépéssel mindenki tudomásul veszi, hogy
 18.  a Rendezvényen mindenki saját felelősségre vesz részt. A Rendezvényen a résztvevők esetlegesen bekövetkező anyagi (pl. lopás, rongálás), egészségügyi, és egyéb kárért a Szervezők nem vállalnak felelősséget.
 19.  A Rendezvényről kép-, hang- és videófelvétel készül, melyen mindenki felismerhető módon szerepelhet, és amely a Rendezvény kommunikációs csatornáin nyilvánosságra kerülhet. Mindenki csak hozzájárulásával nevesíthető.
 20.  18. életévét be nem töltött, illetve ittas személyt a Szervezőnek nem áll módjában alkoholos itallal kiszolgálni.
 21. A házirend súlyos megszegése, vagy folytatólagos megsértése a Rendezvényről történő teljes vagy részleges kizárást vonhat maga után.
 22.   A Rendezvényterületre gépjárművel behajtani kizárólag érvényes, a Szervező által kiállított behajtási engedéllyel lehet
 23.   A házirendet a Helyszínre való belépéssel a Látogató magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 24.   A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja!

Kellemes időtöltést kívánunk!